Certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen

 • Duurzamere veestallen

  Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

  • Ammoniakemissie 
  • Bedrijf & omgeving
  • Brandveiligheid
  • Diergezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Fijn stof
  • Klimaat
 • Fiscale regelingen

  Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Tevens kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten)

  Aangevraagd investeringsbedrag MDV-stallen 2007 t/m 2015

  • 4.0 Miljard euro voor MIA\Vamil
  • 0,6 Miljoen euro voor Regeling groenprojecten

  MDV-stalcertificaten 2007 t/m 2016

  • Reeds gebouwde stallen: 4.862
  • Stallen nog in aanbouw: 544

Diercategorieën

 

 

Nieuws

 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  08-06-2017

  Heeft u verbeterpunten voor de MDV?

  SMK roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken met de herziening van de MVD-criteria. Heeft u verbeterpunten voor de Maatlat Duurzame Veehouderij? Meld deze dan aan.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  06-06-2017

  Ook melkschapen onder Maatlat Duurzame Veehouderij

  Sinds 2013 is er een MDV-certificatieschema voor melkgeitenstallen. Vanwege marktvraag heeft SMK enkele aanpassingen hierop gedaan zodat nu ook melkschapenstallen gecertificeerd kunnen worden.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  01-03-2017

  Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht meer duurzame gronden in 2017

  Voor 2017 hebben via het GOB 207 gunningen plaatsgevonden. Bij 135 (=65%) ervan zijn een of meer certificaten overlegd, waaronder die van Milieukeur en Maatlat Duurzame Veehouderij.