Duurzamere veestallen


Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

 • Ammoniakemissie 
 • Bedrijf & omgeving
 • Brandveiligheid
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Energie
 • Fijn stof

Fiscale regelingen


Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten.

Aangevraagd investeringsbedrag MDV-stallen 2007 t/m 2014

 • 3.7 Miljard euro voor MIA\Vamil
 • 0,6 Miljoen euro voor Regeling groenprojecten

MDV-stalcertificaten 2007 t/m 2014

 • Reeds gebouwde stallen: 3.747
 • Stallen nog in aanbouw: 663

Diercategorieën