Certificeren

Het certificatieschema Maatlat Duurzame Aquacultuur maakt het mogelijk om op basis van vastgestelde criteria te controleren of een viskwekerij voldoet aan overheidsregelingen. SMK is licentieovereenkomsten aangegaan met onafhankelijke certificatie-instellingen die de certificatie uitvoeren. Deze werken volgens de Europese richtlijnen voor product- en procescertificatie (voorheen EN45011, nu ISO/IEC 17065:2012). Op verzoek kan een certificatie-instelling een offerte uitbrengen voor de certificatie van een viskwekerij.

Meer informatie over de Maatlat Duurzame Aquacultuur onder het menu-item 'Over MDA'.

Certificatieinstellingen Maatlat Duurzame Aquacultuur