Voorbeelden uit de praktijk

Maatlat Duurzame Veehouderij publiceert certificatieschema Melkveestallen niveau-A, versie 10.2

Maatlat Duurzame Veehouderij publiceert het certificatieschema Melkveestallen niveau-A, versie 10.2, dat geldig is van 1 april 2016 tot en met 31 december 2016. De nieuwe maatregelen zijn van toepassing op de investeringen die aangemeld worden voor de Regeling groenprojecten. MDV niveau-A is alleen van toepassing op de melkveehouderij. Het gepubliceerde schema is te downloaden op de website van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Wijzigingen voor niveau-A certificatie
Er is een nieuwe criteriaset als vervanging voor de vorige versie voor MDV melkveestallen niveau-A. Hierin zijn 10 verplichte maatregelen opgenomen.
Het nieuwe certificatieschema voor niveau-A certificatie sluit aan op MDV niveau-B ‘met weidegang’ en bevat aanvullende criteria op de thema’s:

  • Weidegang
  • Dierenwelzijn en diergezondheid
  • Energie
  • Mest en mineralen
  • Biodiversiteit

In het certificatieschema staat aangegeven of de maatregelen op stal- of bedrijfsniveau moeten worden uitgevoerd.

De oudere versie (MDV Melkveestallen niveau A versie 10.1) met keuzemaatregelen en de minimaal te behalen punten per thema is komen te vervallen.

Certificeren
Op de MDV-website staat alle informatie over het certificatieproces onder het menu ‘Voor veehouders’:

Regelingen
Via de link vindt u meer informatie ten aanzien van de aan MDV gekoppelde regelingen:

Meer informatie
Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van de Maatlat Duurzame Veehouderij, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice. Voor vragen over MDV kunt u contact opnemen met Saskia van Wageningen - Lucardie (tel. 070-3586300, smk@smk.nl).
 

Terug naar overzicht