SMK Nieuws & Persberichten

Publicatie Maatlat Duurzame Veehouderij versie 11

SMK publiceert het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij versie 11 dat geldig is van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

  • Download hier de certificatieschema's MDV 11


Wijzigingen van MDV10 naar MDV11

  • Tussentijdse wijzigingsbesluiten uit 2016 zijn ingevoegd;
  • Een aantal beschrijvingen van maatregelen is aangepast en/of verduidelijkt;
  • Bij melkvee is een meetprotocol opgenomen voor energie-efficiënte melkvoorkoelers;
  • Voor vleeskuikens, vleesvarkens en gespeende biggen zijn eisen (verplicht bovenwettelijk) voor leefoppervlak en daglicht aangescherpt conform de voorwaarden die vanuit de overheid worden gesteld aan fiscale stimulering;
  • Voor varkens is het MDV-ambitieniveau (minimaal te behalen punten) voor diergezondheid verhoogd;
  • Voor pluimvee (leghennen en vleeskuikens) is het MDV-ambitieniveau verhoogd voor de emissiereductie van fijnstof. Veehouders moeten 10% extra reduceren ten opzichte van de wettelijke emissienormen;
  • Voor melkgeiten is het MDV-ambitieniveau op de onderdelen diergezondheid en brandveiligheid verhoogd;
  • Bij diverse categorieën is het MDV-ambitieniveau voor brandveiligheid verhoogd. Het betreft konijnen, vleeskalkoenen, vleeseenden en vleeskalveren.  


Certificeren

Op de MDV-website staat alle informatie over het certificatieproces onder het menu ‘Voor veehouders’:


Regelingen
Via de link vindt u meer informatie ten aanzien van de aan MDV gekoppelde regelingen:


Meer informatie
Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van de Maatlat Duurzame Veehouderij, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice en/of voor ontvangst van het e-magazine SMK-Nieuws. Voor vragen over MDV kunt u contact opnemen met Saskia van Wageningen - Lucardie (tel. 070-3586300, smk@smk.nl).

  • In de periode van 26 december tot en met 1 januari zijn wij beperkt bereikbaar. U kunt uw vragen in deze periode per e-mail stellen.
Terug naar overzicht