Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/over-mdv/

Certificatieschema's

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/certificeren/

Communicatie

Is uw stal gecertificeerd voor de Maatlat Duurzame Veehouderij? Gefeliciteerd! Voor communicatie over het MDV-certificaat gelden een aantal richtlijnen. Deze zijn hieronder en in het certificatieschema te vinden. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Gebruik van het certificaat

Het is voor certificaathouders toegestaan om het stal(ontwerp)certificaat te gebruiken om aan te tonen dat (het ontwerp van) de stal voldoet aan de eisen van het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij. Het is eveneens toegestaan in publicaties te vermelden dat men beschikt over een stal die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Het is niet toegestaan op eniger wijze het stalcertificaat te verbinden aan uitingen over de dieren in de stal. 

Het is de leveranciers van stallen toegestaan te publiceren dat men stallen of onderdelen daarvan kan leveren die voldoen aan de criteria voor een stalcertificaat, echter zonder daarbij enige rechten te kunnen doen gelden op de verlening en het gebruik van het stalcertificaat. Het logo van Maatlat Duurzame Veehouderij mag hierbij niet worden gebruikt.

Indien de certificaathouder zich niet houdt aan de voorwaarden voor het gebruik van het stalcertificaat of anderszins schade toebrengt aan de waarde daarvan, kan overgegaan worden tot schorsing, intrekking of nietig verklaren van het stalcertificaat.

Gebruik logo

Het is voor certificaathouders niet toegestaan om het logo van de Maatlat Duurzame Veehouderij te gebruiken.

Het logo kan door derden uitsluitend worden gebruikt na schriftelijke toestemming van SMK. De certificatie-instellingen waarmee SMK een licentie heeft afgesloten voor MDV kunnen het logo gebruiken op de door hen afgegeven certificaten. Deze certificatie-instellingen kunnen het logo ook gebruiken voor promotionele uitingen, zoals presentaties, website e.d., om aan te geven dat zij certificeren voor MDV.

Over MDV

Lees meer

Certificeren

Lees meer