Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/over-mdv/

Certificatieschema's

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/certificeren/

Tarieven

Voor het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij gelden onderstaande tarieven. Dit is exclusief de kosten die de certificatie-instellingen aan keurmerkhouders berekenen voor inspectie en certificering. Voor een indicatie van deze kosten kunt u een offerte vragen aan de certificatie-instelling(en).

Het schema wordt beheerd door SMK. Voor financiering van de werkzaamheden worden afdrachten in rekening gebracht aan keurmerkhouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling en het beheer van de certificatieschema’s, voorlichting en onderzoek. SMK is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

 

Afdrachten

De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe bedrijven onder certificatie en uit jaarlijkse afdrachten. Zowel de aanmeldingskosten als de jaarlijkse afdrachten worden door SMK – via de certificatie-instelling – bij de certificaathouder in rekening gebracht.

Tariefblad

Open het tariefblad van de Maatlat Duurzame Veehouderij via het plusje rechtsonder.

Lees meer