Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/over-mdv/

Certificatieschema's

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/certificeren/

Procedure certificeren

Veestallen die in verband met de MIA-\Vamilregeling in aanmerking willen komen voor het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) worden door onafhankelijke certificatie-instellingen gecontroleerd op basis van het MDV-certificatieschema. Voor certificering moet een bedrijf een aantal stappen volgen. Uitgebreide informatie over de procedure en de specifieke eisen staan ook beschreven in de MDV-certificatieschema’s.

Onafhankelijke controle

Voor MDV heeft SMK met onafhankelijke certificatie instellingen een licentieovereenkomst gesloten. De controle en certificatie van de stal wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Stap 1 - Aanvraag offerte

Een ondernemer die zijn stal wil laten certificeren kan hiervoor bij verschillende certificatie-instellingen een offerte aanvragen. De certificatie-instellingen hebben daarvoor aanvraagformulieren ter beschikking. De ondernemer sluit een contract af met de door hem/haar geselecteerde certificatie-instelling.

Stap 2 - Toets voor stal-ontwerpcertificaat door certificatie-instelling

De certificatie-instelling controleert of uw stalontwerp voldoet aan de eisen.

Toetsing

De toetsing vindt plaats aan de hand van het stalontwerp. Door middel van administratieve controle (offerte, verklaringen, bestek, documentatie).

Certificatiemoment

Als het plan op papier gereed is en investeringsverplichtingen voor dat kalenderjaar worden aangegaan.

Resultaat

U ontvangt een stal-ontwerpcertificaat.

Stap 3 - Toets voor stal-certificaat door certificatie-instelling

De certificatie-instelling controleert of de opgeleverde stal voldoet aan de eisen. Het stal-certificaat dient te zijn afgegeven binnen twee jaar na afgifte van het stal-ontwerpcertificaat (bij MDV-Melkveestal met weidegang binnen 3 jaar na afgifte van het stal-ontwerpcertificaat).

Toetsing van de stal

Door middel van:

  • administratieve controle¬†(facturen, verklaringen, bestek,¬†documentatie)
  • fysieke controle van voorzieningen in de stal (aanwezigheid, functioneren)

Certificatiemoment

Na oplevering en ingebruikname van de stal (bij MDV Melkveestal met weidegang na minimaal 1 jaar gebruik).

Resultaat

U ontvangt een stal-certificaat

Fiscale regelingen

Lees meer

Certificeren

Lees meer