Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/over-mdv/

Certificatieschema's

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/certificeren/

Certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s ammoniakemissie, bedrijf & omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, fijnstof en klimaat.

Fiscale regelingen

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Lees meer

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

Lees meer

Certificatieschema’s

Lees meer

Ik ben op zoek naar …

Volg het

Laatste nieuws

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de Maatlat Duurzame Veehouderij? Ontvang 12x per jaar SMK Nieuws.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Ongewijzigde verlenging Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen. Het huidige certificatieschema is geldig tot en met 31 december 2022. Het College van Deskundigen Dierlijk besloot om dit certificatieschema met een jaar ongewijzigd te verlengen.
Lees meer
Maatlat Duurzame Veehouderij

Tarieven Maatlat Duurzame Veehouderij

De tarieven voor deelnemers aan de Maatlat Duurzame Veehouderij worden gewijzigd met ingang van 1 januari 2023.
Lees meer