Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/over-mdv/

Certificatieschema's

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/certificeren/

Certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s ammoniakemissie, bedrijf & omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, fijnstof en klimaat.

Fiscale regelingen

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Lees meer

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

Lees meer

Certificatieschema’s

Lees meer

Ik ben op zoek naar …

Volg het

Laatste nieuws

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de Maatlat Duurzame Veehouderij? Ontvang 12x per jaar SMK Nieuws.

Maatlat Duurzame Veehouderij

Ongewijzigde verlenging Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een certificatiesysteem voor duurzamere veestallen. In het certificatieschema staan duurzaamheidseisen voor een lagere milieubelasting. De eisen van dit schema worden ongewijzigd verlengd in 2024.
Lees meer
Maatlat Duurzame Veehouderij

Herziening Maatlat Duurzame Veehouderij uitgesteld

Het huidige certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is geldig tot 1 januari 2024. Het College van Deskundigen heeft besloten om de herziening van dit certificatieschema uit te stellen in afwachting van duidelijkheid over een aantal belangrijke beleidsthema’s.
Lees meer