Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/over-mdv/

Certificatieschema's

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/certificeren/

Ontwikkeling Maatlat voor duurzamere paardenstallen

Gepubliceerd op: 27 mei 2021

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een instrument om de (ver)bouw en inrichting van integraal duurzamere stallen te stimuleren. Stallen die het MDV-certificaat behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Momenteel ontwikkelt SMK een Maatlat voor paardenstallen.

Doel

De MDV voor integraal duurzamere paardenstallen zorgt voor verduurzaming door middel van maatregelen die bij de nieuwbouw of verbouw van de stallen kunnen worden genomen. Bij het voldoen aan die maatregelen kan het MDV-certificaat worden uitgereikt. De investeringen voor zo’n duurzamere stal worden door de overheid fiscaal aantrekkelijk gemaakt door een koppeling met de MIA en Vamil regeling.

Ontwikkeltraject

Van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft SMK een opdracht ontvangen voor de ontwikkeling van een Maatlat voor duurzamere paardenstallen. Het College van Deskundigen Dierlijk van SMK is leidend bij de ontwikkeling hiervan. Als eerste werd door Wageningen Universiteit een vooronderzoek uitgevoerd, waarbij wetenschappelijke informatie werd gebundeld voor mogelijke en gewenste duurzaamheidsmaatregelen voor de nieuwbouw of verbouw van paardenstallen. Dit heeft geleid tot uitwerking van een lijst met conceptmaatregelen. Deze worden besproken met een begeleidingscommissie, waarin verschillende sectorexperts deelnemen, die vanuit hun vakgebied bekijken of een maatregel toepasbaar is voor de paardenhouderij.

Begeleidingscommissie

Voor de Maatlat duurzamere paardenstallen komt de begeleidingscommissie op korte termijn bijeen. Er nemen experts aan deel die werken als dierenarts, stalinrichter, ondernemer, ruimtelijke ordeningsadviseur en bij sectorpartijen (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, LTO-vakgroep paardenhouderij), maatschappelijke organisaties (de Dierenbescherming), overheid, certificatie-instelling en het keurmerk Paard en Welzijn. Deze begeleidingscommissie adviseert het College van Deskundigen over de mogelijke verduurzamingsmaatregelen.

Vervolgstappen ontwikkeling

De volgende stap van het College van Deskundigen is het vaststellen van een concept certificatieschema. Dit wordt dan voorgelegd in een openbare hoorzitting waar belangstellenden een reactie erop kunnen geven. De hieruit voortkomende vragen en opmerkingen weegt het College mee bij de definitieve vaststelling van het certificatieschema Maatlat voor duurzamere paardenstallen.

De verwachting is dat deze hoorzitting in de zomer plaatsvindt. SMK publiceert daarover een persbericht en stuurt uitnodigingen zodra de datum bekend is. Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkeling? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief SMK Nieuws.