Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/over-mdv/

Certificatieschema's

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/certificeren/

Tarieven Maatlat Duurzame Veehouderij

Gepubliceerd op: 3 november 2022

De tarieven voor deelnemers aan de Maatlat Duurzame Veehouderij worden gewijzigd met ingang van 1 januari 2023.  

De huidige tarieven zijn sinds 2020 onveranderd. Om de kosten van het programma te kunnen blijven dekken, stijgen verschillende tarieven volgend jaar met circa 10%.  

De aanpassingen betreffen: 

  • De tarieven per dierplaats worden met circa 10% verhoogd. Dit is een indexatie voor de inflatie over de jaren 2020-2022. Deze indexatie geldt voor alle diercategorieën behalve paarden en pony’s, omdat de tarieven door deze diercategorieën recent in 2022 zijn vastgesteld.
  • De indexatie is ook van toepassing op de aanmeldkosten. De eenmalige aanmeldkosten worden verhoogd van €150,- naar €165,-. 
  • De termijn waarvoor aanmeldkosten worden gerekend wordt aangepast. Dit speelt voor bedrijven die meerdere aanmeldingen doen. De termijn wordt gewijzigd naar 3 maanden (kwartaal): indien een bedrijf binnen 3 maanden één (of meerdere) nieuwe aanmelding(en) doet, dan hoeven er niet opnieuw aanmeldingskosten in rekening te worden gebracht. 

Het tarievenblad voor Maatlat Duurzame Veehouderij is op de website gepubliceerd.

 

 

Aanpassing tarieven Maatlat Duurzame Veehouderij

De aangepaste tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2023 voor nieuwe aanmeldingen en lopende certificeringen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. 

Informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met SMK (070-3586300, of smk@smk.nl).