Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/over-mdv/

Certificatieschema's

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/certificeren/

Certificaat voor duurzamere paardenstallen

Gepubliceerd op: 3 december 2021

SMK breidt het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij uit voor duurzamere paardenstallen. Het College van Deskundigen Dierlijk heeft de eisen vastgesteld na de openbare hoorzitting. Ondernemers kunnen zich aanmelden om te certificeren vanaf 1 januari 2022.

Over de Maatlat

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een certificatieschema dat voor verschillende diersoorten wordt gebruikt om de bouw en verbouw van integraal duurzame stallen te stimuleren. Op verzoek van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, is het schema uitgebreid voor paardenstallen. Het schema bestaat uit eisen op de thema’s dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.

Ontwikkeling criteria voor paardenstallen

Het College van Deskundigen Dierlijk van SMK liet zich adviseren door diverse onderzoekers en experts. Een begeleidingscommissie van stakeholders heeft, op uitnodiging van het College, advies gegeven over een eerste criteriaversie. Het College van Deskundigen heeft hierna voorstellen voor het conceptschema opgesteld, die tijdens een openbare hoorzitting werden voorgelegd aan belangstellenden. Uiteindelijk besloot het College van Deskundigen, op basis van alle inbreng en de reacties op de hoorzitting, tot publicatie van het nieuwe certificatieschema.

Eisen

Het College van Deskundigen heeft op 7 thema’s keuzemaatregelen vastgesteld die in de stal kunnen worden uitgevoerd. Per thema moeten voldoende maatregelen worden uitgevoerd om een minimumaantal punten te behalen.

Naast de keuzemaatregelen zijn er door de overheid een aantal randvoorwaarden gesteld om voor de MIA\Vamil-regelingen in aanmerking te komen. Deze randvoorwaarden zijn in het certificatieschema opgenomen:

  • Per paard is de minimale leefruimte 12,3 m2 en per pony 9,0 m2.
  • 10% van de dierplaatsen is groter uitgevoerd dan 12,3 m2 of 9,0 m2.
  • Voor merries met veulen worden pas punten toegekend als de leefruimte 1,66 maal zo groot is als voor een individueel paard.
  • Bij individuele huisvesting zonder vaste uitloop: voor 20% van de dierplaatsen is een buitenuitloop aanwezig van tenminste 15 x 7,5 meter.
  • Bij individuele huisvesting met vaste uitloop: voor 5% van de dierplaatsen is een buitenuitloop aanwezig van tenminste 15 x 7,5 meter.
  • Alle dieren op het bedrijf worden gehuisvest met zicht op andere paarden binnen 30 meter én hebben vrij zicht via tenminste twee wanden van het verblijf.