Zoeken

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op. We helpen u graag!

Meest gezocht

Over Maatlat Duurzame Veehouderij

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/over-mdv/

Certificatieschema's

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/certificeren/

Uitnodiging hoorzitting Maatlat voor duurzame paardenstallen

Gepubliceerd op: 10 juni 2021

SMK heeft conceptcriteria opgesteld voor een nieuwe Maatlat voor duurzame paardenstallen en organiseert daarvoor op 14 juli a.s. een openbare hoorzitting. Wij vragen belangstellenden om hun reactie te geven op deze conceptcriteria.

De inbreng van deze openbare inspraakronde wordt meegewogen bij de vaststelling van het certificatieschema door het College van Deskundigen Dierlijk. Dit SMK College is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en besluitvorming van certificatieschema’s voor duurzamere producten en diensten in dierlijke sectoren.

Thema’s

Om dit keurmerk van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) te behalen moet bedrijfsmatige paardenhouderij voldoen aan de criteria die voor het dierverblijf zijn opgesteld. Dit kan gaan om individuele binnenhuisvesting, maar ook om groepshuisvesting binnen en buiten.

De conceptcriteria voor paardenstallen bestaan uit keuzemaatregelen op de thema’s dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.

Aanmelding hoorzitting

Tijdens de openbare hoorzitting kunnen belangstellenden vragen stellen en opmerkingen inbrengen over de conceptcriteria van het certificatieschema. De hoorzitting vindt plaats op:

  • Woensdag 14 juli 2021, van 14:00 tot 17:00 uur
  • Digitale bijeenkomst via Zoom

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het antwoordformulier. Hierop kunt u ook aangeven dat u niet aanwezig bent, en alleen de conceptcriteria wilt ontvangen. U kunt dan schriftelijk reageren. Wilt u zich vóór 5 juli aanmelden, dan worden de concept criteria voor de bijeenkomst verstuurd.

Neem voor vragen contact op met SMK, 070 358 63 00, smk@smk.nl.